Vă rugăm să confirmați dacă sunteți de acord să primiți în continuare comunicările noastre de marketing, pentru a interacționa cu dumneavoastră, pentru a vă comunica detalii despre activitatea, produsele, serviciile și promoțiile noastre, pentru a vă transmite informații importante despre autovehicului dumneavoastră, pentru a vă putea invita la evenimentele noastre sau pentru alte comunicări de marketing.

Informații suplimentare despre modul în care Delcar procesează datele dumneavoastră personale se regăsesc în notificarea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, iar pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Declarația privind protecția datelor.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale (date de identificare, date legate de tranzacții, date pe care ni le oferiți sau pe care le primim în virtutea legii sau a contractului pentru a vă putea livra produse și servicii) pentru scopuri legitime, în principal pentru furnizarea de bunuri și servicii, pentru a interacționa cu dumneavoastră, pentru a vă comunica, cu acordul dumneavoastră, detalii despre activitatea, produsele, serviciile și promoțiile noastre, pentru a vă transmite informații importante despre autovehicului dumneavoastră, pentru a vă putea invita la evenimentele noastre sau pentru alte comunicări de marketing.

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale are loc conform Regulamentului: (a) în vederea executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, (b) pentru a respecta o obligație legală, (c) în virtutea interesului nostru legitim sau a unui interes public major sau (d) în baza consimțământului dumneavoastră exprimat. Pentru comunicările de marketing direct vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră, de la data aplicării Regulamentului, sunt prezentate pe scurt mai jos:

Dreptul la informare și acces

Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, iar dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora, respectiv de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate de noi.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a solicita și obtine din partea noastră rectificarea (corectarea) datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte și puteți solicita completarea datelor incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal și noi avem obligația de a șterge aceste date, în limitele legii.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri, conform legii.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat și aveți dreptul de a transmite aceste date unei alte entități, fără obiecții din partea noastră.

Dreptul la opoziție

Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. Dacă vă exercitați acest drept, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Prin excepție, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă aceasta este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat, sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Vă puteti exercita drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri în forma scrisă, datată și semnată, înaintată către Delcar la adresa poștală – DN1 KM 174+507, Șos. Brașov – Ghimbav, Brașov, – în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor sau la adresa de email protectiadatelor@delcar.ro. Vă atragem atenția asupra faptului că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea este reală și provine chiar din partea dumneavoastră.

În situația acordării consimțământului, vă informăm că vi-l puteți retrage oricând și de asemenea puteți solicita informații suplimentare referitoare la datele dumneavoastră, contactându-ne la protectiadatelor@delcar.ro.

Actualizați-vă preferințele:


Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie utilizate în scopurile de mai jos:


Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piață și asigurarea/îmbunătățirea calității
PostaTelefon/SMSE-Mailnu doresc sa fiu contactat


Memento pentru programări de service importante:
PostaTelefon/SMSE-Mailnu doresc sa fiu contactat


Dacă alegeți să nu mai primiți comunicări din partea Delcar, nu vom mai avea posibilitatea de a vă transmite comunicări de marketing direct și nici notificari în legătură cu autovehiculul dumneavoastră (reamintiri revizii, ITP, asigurări, etc.).

În orice moment, dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contractați prin e-mail la adresa protectiadatelor@delcar.ro.

 

DELCAR desemnează entitățile din cadrul grupului Delcar și afiliate Delcar, identificate specific:

  1. DELCAR SRL, sediul social în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 66,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/554/2002, cod de înregistrare fiscală RO14619210;
  2. CORAB SRL, cu sediul social în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 66,  înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/2758/2004, cod de înregistrare fiscală RO16980717
Brasov: 0268408888
Brasov
Sfantu Gheorghe