Dacă alegeți să nu mai primiți comunicări din partea Delcar, nu vom mai avea posibilitatea de a vă transmite comunicări de marketing direct și nici notificari în legătură cu autovehiculul dumneavoastră (reamintiri revizii, ITP, asigurări, etc.).

În orice moment, dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contractați prin e-mail la adresa protectiadatelor@delcar.ro.

-->

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (www.delcar.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este DELCAR și entitățile din cadrul grupui Delcar și afiliate Delcar , conform identificare de la punctul 10. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, DELCAR respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine DELCAR în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, conform noii legislații in vigoare din 25 mai 2018 prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”)

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.delcar.ro) și pentru subdomeniile aferente, precum și pentru paginile ce prezintă campanii promoționale specifice pentru modele de autovehicule însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și DELCAR nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

1. Securitatea datelor

1.1 Pentru protecția datelor dumneavoastră, DELCAR a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

1.2 Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1 Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform Regulamentului General pentru Protecția Datelor nr. 679/2016, privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele 5. și 6.).

3.2. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul 7.

4. Parteneri

DELCAR* nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri profesionali, și anume diverse agenții de marketing și societați de sondare a opiniei în scopurile menționate în prezenta politică, Porsche România, Volkswagen AG, Porsche Austria GmbH &Co OG, Porsche Informatik GmbH cu sediul în 5020 Salzburg, twyn group GmbH cu sediul în 4600 Wels și Vivid Planet Software GmbH cu sediul în 5302 Henndorf am Wallersee, care acționează pe baza instrucțiunilor primite de la Porsche România S.R.L. și DELCAR* pentru operațiuni tehnice legate de hostingul paginii și software-ul pe care se bazează aceasta .

Relația dintre DELCAR* si partenerii sus-mentionati este intermediată de Porsche România SRL in calitate de furnizor al DELCAR* care contractează în nume propriu și îm beneficiul DELCAR* serviciile prestate de aceștia.

În cadrul vizitei dumneavoastră, DELCAR – reprezentanța concernului Volkswagen AG – derulează toate procesele necesare pentru a furniza serviciile stipulate și pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră. Acest lucru conduce, de obicei, la prelucrarea de către Volkswagwen AG, în calitate de producător al vehiculului dumneavoastră, a unor informații despre dumneavoastră, în calitate de client, și despre vehiculul dumneavoastră.

Pentru conformitatea cu cerințele legale (Regulamentul de punere în aplicare al Comisiei (UE) nr. 2021/392), datele înregistrate în vehicul referitoare la consumul de combustibil și kilometri parcurși (cunoscute sub denumirea de date de monitorizare la bord a consumului de combustibil) sunt extrase (citite) cu ocazia prezentării vehicului în service și trimise Comisiei Europene împreună cu seria de șasiu.

Prelucrarea, transferul și stocarea datelor sunt reglementate de prevederile acestei cerințe legale. Clienții pot refuza în mod expres aceste activități înainte ca datele să fie citite în atelierul service autorizat.

Datele dumneavoastră sunt șterse după cel târziu 15 ani sau în conformitate cu cerințele legale, de exemplu, de îndată ce scopul pentru care datele au fost colectate nu se mai aplică și cu condiția să nu existe alte obligații de păstrare.

În plus față de aceasta, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu ajutorul unor agenții de marketing și societăți de sondare a opiniei, în scopurile menționate în cele ce urmează. Rezultatele studiilor efectuate care însă nu conțin date cu caracter personal sunt furnizate și Porsche România S.R.L.

Partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților, cu excepția cazului in care terții acționează pentru atingerea scopurilor prelucrării descrise prin prezenta, caz în care aceleași condiții privind măsurile tehnice și organizatorice se aplică și acestora.

 

5. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.

Formular de contact general

 • Formular de contact (material informativ modele, cumpărare auto, solicitare termen service, accesorii, apreciere și reclamații altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (datele autovehiculului, date de contact și de identificare, serviciu/servii alese, informații privind dealerul precum și textul solicitării dumneavoastră) în condițiile prevăzute în această secțiune.
 • Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
 • Durata de stocare: 36 luni
 • Consecintele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre echipa DELCAR* iar dumneavoastră veți fi contactați pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr șasiu, formulă de adresare, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou).

Chat pagini DasWeltauto

Pentru acest scop, datele vor fi transmise catre echipa DELCAR* iar dumneavoastră veți fi contactați pentru a răspunde solicitărilor adresate prin formularul de contact.

*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, nume, e-mail și/sau telefon

Autovehicule noi disponibile imediat

 • La trimiterea formularului de contact al unei solicitări de autovehicul din stoc, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date autovehicul, date de contact și de identificare) sunt prelucrate în condițiile prevazute în această secțiune.
 • Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de autovehicul din stoc.
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 36 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea primi propuneri din partea dealerului selectat

Pentru acest scop, datele vor fi transmise către Porsche România si DELCAR* iar dumneavoastră veți fi contactați pentru pregătirea/efectuarea și derularea unei cumpărări de autovehicul din stoc.

*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formulă de adresare, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, e-mail.

Web Car Configurator (CC)

 • La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date autovehicul, date de contact și de identificare) sunt prelucrate și transmise mai departe dealerului selectat, pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.
 • Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou.
 • Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: 36 luni
 • Consecințele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea fi contactat pentru a vă ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit.

*Câmpuri de date exacte: Interes Drive test, schimbare vehicul nou, formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.

Listă reamintire

 • La salvarea in pagina web a informatiei privind un autovehicul (configurație, autovehicul din stoc ), datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în carLOG din categoriile* (date autovehicul, date de contact și de identificare, date de autentificare) sunt prelucrate și salvate.
 • Scop: Salvare pentru preluarea ulterioară și accesarea din nou a datelor autovehiculului cu caracter personal.
 • Temei: Interes legitim sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
 • Durata de stocare: pana veți șterge lista din contul dvs.

Consecintele refuzului: în situația în care nu ne furnizați aceste date, nu veți putea salva configurațiile dvs in carLOG pt o accesare ulterioară.

*Câmpuri de date exacte: Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, funcție, nume

Prelucrare date în scop de ofertare 

 • Prin completarea formularului de pe pagina web www.delcar.ro vă dați acordul pentru a fi contactați în legătură cu întocmirea unei oferte personalizate pentru un autovehicul nou, rulat, oferte service sau accesorii. Datele procesate vor fi datele de contact și de identificare, datele autovehiculului dorit.
 • Scop: Contactarea clientului în scopul prezentării unei oferte conform cerințelor acestuia
 • Justificare: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
 • Durata de stocare: 36 luni

Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu vom primi date despre dumneavoastra si nu va vom putea oferi detalii despre oferta solicitată.

*Câmpuri de date exacte: *Câmpuri de date exacte: Nume, Adresa de email, Telefon, Descriere solicitare

Text solicitare, marcă, model autovehicul, număr de înmatriculare, kilometraj, număr șasiu, data primei înmatriculări, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (reparație accident/reparație/service), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou.

6. Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul

DELCAR* prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul [3.] pentru următoarele scopuri:

Înscrierea la  Newsletter

 • Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea de newsletter. La trimiterea newsletterului vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea  folosind posibilitatea de dezabonare prezentată in newsletter sau trimițând un email la adresa protectiadatelor@delcar.ro.
 • Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
 • Temei: Consimțământul
 • Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.

Consecintele refuzului: în situația în care nu sunteți de acord cu această prelucrare, nu veți primi newsletterul.

*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, e-mail.

 

7. Cookies și Social Plug-ins

7.1 Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

8. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

8.1 Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

8.2 Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

8.3 Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

8.4 Dreptul la limitarea procesării Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

 • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
 • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora și solicitați o limitare a utilizării acestor date,
 • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

8.5 Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

8.6 Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

8.7 Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de DELCAR printr-o notificare la adresa de e-mail protectiadatelor@delcar.ro sau la adresa DN1 KM 174+507, Șos. Brașov-Ghimbav, România.

Răspunsul nostru va veni în termenul legal de o lună de la data trimiterii cererii.

9. Date de contact

Responsabil:
DELCAR

Sediu social: Str. 13 Decembrie nr. 66, Brașov

Adresă de corespondență: DN1 KM 174+507, Șos. Brașov-Ghimbav, România

Email: protectiadatelor@delcar.ro
Tel: 0268.408.888

10. *Entitățile din cadrul grupului DELCAR

DELCAR desemnează entitățile din cadrul grupui Delcar și afiliate Delcar, identificate specific:

 1. DELCAR SRL, sediul social în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 66,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/554/2002, cod de înregistrare fiscală RO14619210;
 2. CORAB SRL, sediul social în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 66,  înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J08/2758/2004, cod de înregistrare fiscală RO16980717

 

Actualizați-vă preferințele:


  Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie utilizate în scopurile de mai jos:


  Informații despre produse, servicii și evenimente și studii de piață și asigurarea/îmbunătățirea calității
  PostaTelefon/SMSE-Mailnu doresc sa fiu contactat


  Memento pentru programări de service importante:
  PostaTelefon/SMSE-Mailnu doresc sa fiu contactat


  Dacă alegeți să nu mai primiți comunicări din partea Delcar, nu vom mai avea posibilitatea de a vă transmite comunicări de marketing direct și nici notificari în legătură cu autovehiculul dumneavoastră (reamintiri revizii, ITP, asigurări, etc.).

  În orice moment, dacă doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contractați prin e-mail la adresa protectiadatelor@delcar.ro.

  preloader